Våra uppdrag

Stadsbyggnad, visioner, idéstudier, detaljplaneprogram, fördjupningar av översiktsplanen

 

Detaljplaner, samordning med infrastrukturplaner, processledning från program till antagande, juridik

 

Inventeringar, program och kulturhistoriska analyser


Bygglov ,PBL, MB hantering av bygglov och strandskydd


Uppdragslista med både gamla och nya uppdrag, kommer att kunna länkas inom snar framtid