Våra uppdrag‎ > ‎

Inventeringar, program

   
Program för förtätningar i Gnesta tätort, 11 områden  
kartlades och föreslogs för att berika centrala Gnesta.

                                                          
                                                          En av kartorna tillhörande den kulturhistoriska inventeringen av                                                                       fritidshusbebyggelse på Hornslandet i Västervik. (2012)                                                                                                                                                               
    
 Kartutdrag från Planprogram för Gottfridsberg 

                                                                              

                                                                              Framsida av Programhandling

.....och flera program har det blivit genom åren.

                                         
 E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00                     

Comments