Våra uppdrag‎ > ‎

Detaljplaner, PBL-juridik

Lite om Strandskydd, direkt från Strandskyddsdelegationen:

 
Ett litet urval av detaljplaner 

Nu är detaljplanen för Västra Hamnen i Nyköping ute på samråd till den 3 september 2017
I Linköping tog vi fram några små planer. I den senaste (ca 60 bostäder) arbetade vi från en ny struktur och drev fram planen till samrådet, för Adamstorp 1:4, i Ljungsbro.
Nu driver kommunen vidare fram till granskning och antagande.

 

I Nyköping gjorde vi planen för fastigheten Barken 1, som Riksbyggen bygger med stadsvillor och radhus. 
De håller på att byggas redan, Ett vackert strandnära (och centrumnära) område.

    


En snabbt framtagen detaljplan för omvandling av skola till särskilt boende i Baggetorp tog vi fram inom våra tjänster åt Vingåkers kommun.
Och bidrog till framtagande av en rätt så diskuterad och komplicerad plan för fritidshusområde Ålsätter, som tyvärr verkar ha stannat av. 
Det är ett fantastiskt vackert och känsligt område som förtjänar att regleras med förnuft.

                               
Illustration för Detaljplan för Ostkustbanans dubbelspår genom Gamla Uppsala - Tzeling Liao

                                                             
                                                             Plankarta Detaljplan för bostäder, vårdboende och
                                                             förskola i kvarteret Lusthuset i Linköping

    
  Detaljplan för bostäder och förskola i Vimanshäll, Linköping

                                                      
                                          Femöre 2C - Antagandehandling - anpassningar var  nödvändiga utan ny utställning.                  


...och många fler detaljplaner.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00
Comments