Våra uppdrag‎ > ‎

Stadsbyggnad

Ett urval av våra stadsbyggnadsuppdrag

2014 - Framsidan av den del av ÖP 2015 som vi tagit fram. 
Östhammars kommun
 
2013 - Skiss redovisande karaktärsområden, bra grund för att hitta rätt förhållningssätt

 
 2011 - Idéskiss Gällivare Centrum, Illustration: Maria Hörberg
 
                                                           
                                                            2012-  Ett av de alternativa strukturskisserna vi ritade för Bällsta Gård

 
    
  2009 - Fördjupning av översiktsplan Gnesta Tätort

                                                                                
                                                                                  Stadsanalys som underlag för Sala Resecentrum

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00


Comments