Snart går 2023 till ända

Författarskolan till juni 2024

Revidering, revidering och beslut om trilogin? 

På sommaren är det blommor och på vintern blir det bra böcker


Vintern 2022-23 njöt vi av blommor på spanska Vita KustenNumera sysslar Monica med språk och skrivande

Vi producerar inte längre kompletta planhandlingar.

Skriva handlingar av olika slag  kan vi göra fortfarande vid behov, men har slutat med att rita.

Det som gjorts efter 2019 är att skriva, inga egna planer


Avslutade arbeten 2019:

Detaljplan för kvarteret Vitsippan (Katrineholm)

överlämnade perspektivet som skulle göras om och sedan återstod bara antagandehandlingar, som kommunen tog hand om

ANTAGEN

Detaljplan för Risgrynet 1 m.fl. i Linköping

troligen ska planen ut på samråd i april/slutet av april 2019.

Samrådshandlingarna är så gott som klara.

Planavdelningen i Linköping ska lägga en sista hand på handlingarna, så de blir deras egna!

SLÄPPT STRAX FÖRE SAMRÅDET

Detaljplan för Västra hamnen (Spelhagen, Nyköping)

Det blev en paus i planarbetet och då överlämnade jag uppdraget, någon gång ska man kunna trappa ner och

kanske till och med gå i pension! Även om inte vi fortsätter kan man hoppas på en modern ny stadsdel vid Västra Hamnen.

Nya planarkitekter arbetar vidare men inget antagande syntes till på Nyköpings hemsida.

2022 ser inte ut att vara antagen, denna plan...vi får se om, när och hur det byggs i Västra Hamnen.

Se  SCAOP-Nyheter 

Norr Mälarstrand hösten 2018

Motala - Plats för Lalandia. Undrar om Lalandia är nu byggd?

Tjuvholmen tidig vår 2019 - det året flyttade vi till Stockholm

Barken 1 i Nyköping strax före inflyttning (2018) 

Miljöledning och kvalitetsledning

Här kan du följa våra uppdrag!

 

SC Arkitektur Och Planering startades 2013 av Monica de Santa Cruz, Arkitekt SAR/MSA. 

Företaget arbetar med projektledning, stadsbyggnad, planeringsfrågor och fastighetsutveckling. Monica är utbildad på KTH i början på 80-talet och har arbetat med samhällsbyggnadsfrågor på kommunal nivå sedan 1988 (30 år med stadsbyggnadsfrågor i september i år!).

 Vi har erfarenhet av Plan- och Bygglagen, Miljöbalken (MKB, strandskydd) och samordning mellan olika planeringsprocesser, inklusive infrastrukturplanering. Monica har arbetat som planarkitekt, stadsarkitekt och förvaltningschef inom olika kommuner och de senaste sju åren som konsult.

                                                                                             

             

I erfarenhetsbagaget finns att ha drivit och lett framtagandet av flera kommunomfattande översiktsplaner och många fördjupningar, program och detaljplaner. Vi har bred erfarenhet av olika typer av projekt och har även lett uppdrag med fokus på allmänhetens deltagande i planprocessen (utökat samråd, charette, studiecirklar). Den långa och varierande erfarenheten har gett kompetens inom stadsbyggnad, stadsutveckling, stadsanalyser, bebyggelsehistoriska frågor, gestaltnings- och arkitekturfrågor. Den är hämtad från planerarrollen i en av landets mest kulturhistoriskt intressanta miljöer, Sigtuna stad och en modern infrastrukturnod som Arlanda flygplats till storskalig industrimiljö på SSAB och mindre samhälle i Oxelösund eller utpräglade landsbygdsmiljöer i Gnesta kommun. Även IT-stöd för översiktlig planering (GIS) har varit en återkommande fråga genom åren. 

Sedan 1999 har vi arbetat intensivare med projektledning i sammansatta projekt, varit handledare i ett flertal sammanhang samt varit uppdragsledare. Monica ledde, fram till december 2012, ett nätverk inom Stadsbyggnad och plan inom en större konsultfirma. Idag fortsätter vi att nätverka för att hantera planeringsfrågor med den helhetssynen som de kräver.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00                                                                                                                     foton: Monica de Santa Cruz