Våra uppdrag

Stadsbyggnad, visioner, idéstudier, detaljplaneprogram, fördjupningar av översiktsplanen

Detaljplaner, samordning med infrastrukturplaner, processledning från program till antagande, juridik

Inventeringar, program och kulturhistoriska analyser

Bygglov ,PBL, MB hantering av bygglov och strandskydd

Uppdragslista med både gamla och nya uppdrag, kommer att kunna länkas inom snar framtid