Stadsbyggnad

Ett urval av våra stadsbyggnadsuppdrag

2014 - Framsidan av den del av ÖP 2015 som vi tagit fram.

Östhammars kommun

2013 - Skiss redovisande karaktärsområden, bra grund för att hitta rätt förhållningssätt

2011 - Idéskiss Gällivare Centrum, Illustration: Maria Hörberg

2012- Ett av de alternativa strukturskisserna vi ritade för Bällsta Gård

2009 - Fördjupning av översiktsplan Gnesta Tätort

Stadsanalys som underlag för Sala Resecentrum

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00