Bygglov ,PBL, MB

Sedan hösten 2014 har vi varit i Oxelösunds kommun som stöd till bygglovfunktionen. Varierande frågor och intressant med stora inslag av strandskyddshantering.

Det blir mycket PBL, MB och BBR. Intressant utan tvekan.

Att kunna delta i att skapa struktur i hantering av olika frågor som dyker upp är oerhört givande och viktigt för verksamhetens framtid.

den 31 oktober 2016 avslutade vi detta uppdrag.

Fortsättningen blir att formulera möjlig reglering av bygglovbefriade åtgärder och kolonilottsområden.

Efter avslutat utredning om kolonilotter blev det flera perioder med förstärkning pga personalbrist. Det avslutades på riktigt när vi flyttade till Stockholm. 2018.