Inventeringar, program

Program för förtätningar i Gnesta tätort, 11 områden

kartlades och föreslogs för att berika centrala Gnesta.

En av kartorna tillhörande den kulturhistoriska inventeringen av fritidshusbebyggelse på Hornslandet i Västervik. (2012)

Kartutdrag från Planprogram för Gottfridsberg

Framsida av Programhandling

.....och flera program har det blivit genom åren.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00