SCAOP-Nyheter

Hösten 2023

Vi/jag ska gå på ytterligare en kurs och planerar att där skriva del 3. Sörängens Folkhögskola har en författarutbildning som ska bli jättespännande!

Våren 2023

Det var länge sedan, 2021, som vi hjälpte till med någon detaljplan. sedan dess har vi sysslat med skrivande, gått flera utbildningar och fått fram idén om en trilogi, kvinnohistoriska romaner som spänner från 1872 till nutid.

Lite att syssla med känns det som. Vi får se om första boken, som ska till en lektör under sommaren, ser ljuset genom publicering...

I vintras var vi en längre tid vid Costa Blanca i Östra Spanien och då skrev vi på ett råmanus till del 2, som nu ska redigeras, ses över.

Vår och sommar 2020

Mycket inomhusarbete och detta med isolering. Vi fortsätter med vår utbildning in på hösten 2020.

Nedan syns bilder från en tur till Visingsö

Omåttligt roligt!

Hösten 2019

Vi kommer att fortsätta att vara dels lediga dels gå på utbildning för att stärka språksidan av företaget.

Det blir kul!

           

Mittersta bilden visar vad det numera växer vid Fredhälls park.

Sommaren 2019

Vi kommer att vara mycket lediga, njuta av en lång sommarledighet som vi inte har gjort på flera år.

Det känns utomordentligt lyckat!

Våren 2019

Så småningom kan uppdrag avslutas. Kv vitsippan överlämnas till någon som kan illustrera i 3D. Planen är klar för antagande och det hoppas vi kan ske i april 2019.

Spelhagen i Nyköping har en paus, vilket gör att jag väljer att kliva av i samråd med min uppdragsgivare.

Risgrynet i Linköping kommer antagligen att gå ut på samråd i april och handlingarna tas över av kommunens egna handläggare.

Det börjar bli dags att trappa ner ordentligt. Företaget kommer att finnas kvar men sysselsättningsgraden vill vi minska för eventuell avveckling.

Det känns bra!

 

Hösten 2018

Detaljplaner i Linköping, Nyköping och Katrineholm, i det senaste nästan klar, har upptagit oss under hösten.

Gamla Bryggeriet i Motala har stannat av men jag har sett att de detaljplaner för Lalandia i vilka jag var något inblandad i början har blivit antagna.

Har avslutat vårt arbete med Oxelösund i september och från oktober har vi varit mer och mer Stockholmsbaserade.

Våra adresser i Nyköping, varken Behmbrogatan 5 som Box 3046, gäller inte längre från och med nyår.

Kontakten med oss tas lämpligen per mail. monica@scaop.se

Augusti 2018

Fortsätter att stötta bygglov i Oxelösund en eller två dagar i veckan.

Planerna kommer igång så smått och Vitsippan 12 ska nog gå ut på granskning tidigt under hösten.

Det pågår justeringar och kompletteringar i handlingarna just nu.

Möten om Ekholmen och Västra Hamnen islutet på denna månad kommer att visa mer om tidplanerna.

Kanaljorden väntar nog till en arkeologisk utredning etapp 2 görs och efter det antas få fart.

Och lite mer Oxelösund är inplanerat under september.

Men innan dess, en vecka semester som vi har kvar att åtnjuta!

Sommaren 2018

Kv Vitsippan har varit ute på samråd och nu gäller det att revidera planhandlingarna och Kulturmiljöanalysen inför granskningen. Det beräknar vi att kunna göra under augusti.

Västra hamnen har börjat röra på sig men ännu är det utredningar och omtag som bör konkretiseras innan vi kommer till granskningen. Troligen kommer det igång i september.

Kanaljorden i Motala kommer i stort sett att avvakta en arkeologisk utredning.

Och så under sommaren jobbar vi lite med stöd av bygglovfunktionen i Oxelösund.

KTH-gänget förväntas komma till Nyköping i slutet på augusti, innan vi tar nästa och kortare omgång semester.

     

Försommaren 2018

Arbetet med Spelhagen har en parentes just nu, men vi ser fram emot att återstarta det. Nu har vi äntligen kommit i mål med samrådshandlingar för Kvarteret Vitsippan i Katrineholm. Det blir lite Motala även i fortsättningen med ett fantasieggandde projekt kring det gamla bryggeriet.  Studieresa till Uppsala med KTH-gänget har vi även åtnjutit under senvåren.

      

Våren 2018

Året rivstartade med ett samarbetsprojekt med ÅF, vi tog det övergripande ansvartet för framtagning av fem detaljplaner i Motala.

Kv. Vitsippan i Katrineholm har nu chans att gå ut på samråd. Roligast har varit att göra en Kulturmiljöanalys av den här delen av Katrineholm. Handlingarna är nästan klara men några små kompletteringar och förtydliganden ska göras. Detaljplanearbetet med Ekholmen ser ut att komma igång senare under våren, än så länge diskuteras möjliga strukturer. Eventuellt en till plan startas i mars. 

   

Hösten 2017

Arbete i lugn takt med diverse objekt som är färdiga eller nästan färdiga. Start för en plan vid Ekholmen i Linköping, med Riksbyggen som uppdragsgivare.

Intressant förtätning för ett område med mycket ambitiös program som kommunen har tagit fram. Alltid spännande att försöka leva upp till förväntningarna.

    

September 2017

Måndag den 18 september blev det studiebesök till Vallastaden Expo, bomässan i Linköping.

Bilder därifrån ser ni här:

https://photos.app.goo.gl/tneCRJXCEhkmmWGF2

Vad vi tyckte? Jo, Studiebesök av bomässan i Linköping, Vallastaden Expo.

Om variation och täthet var ledorden kan man tycka att man har lyckats med råge. Om idén var att bidra till innovationer i byggande och förvaltning, kan det finnas guldkorn. 

Om man vill inspirera till framtidens stadsbyggnad kan man lugnt påstå att inget nytt under solen.

Precis som samhället i övrigt, varje byggnad är en individ som inte ens kommunicerar eller tar intryck av omgivningen. Det individuella drivs till sin spets, i material, form och uttryck. 

Om det blir stad av detta tvivlar jag om men det kommer framtiden att utvisa. Återbesök om 5 år kan ge svaret.

Under tiden vill jag helst läsa Vitruvius, Camillo Sitte, Jan Gehl, Henri Lefèvre, finns säkert många fler som kan väcka tankar.

Augusti 2017

Återigen i arbete, nya handlingar till Kvarteret Vitsippan är framtagna och nu ska ett samrådsmöte hållas om Spelhagen i Nyköping. Det har varit många kommentarer och insändare i den lokala pressen. Det är stort projekt för Nyköping. Vi är tacksamma för förtroendet från Archus Arkitekter och Archus Partner, som vi arbetar åt i projektet. Byggherre är Klöver Strand. Mycket spännande utveckling för en av Nyköpings viktigaste entréer, den från farleden.

http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2017/Nu-visas-planerna-for-Vastra-hamnsidan-i-Spelhagen/

En utredning om kolonilotter i Oxelösund ska tas fram under hösten.

Juli 2017

Semestertider! Skönt att kunna ta sig tid att läsa och begrunda och vara lite mindre bunden av leveranstider.

Det känns väldigt meningsfull. Och emellanåt får vi även lite sol och sommarvärme här i Sörmland.

Maj-juni 2017

Efter mycket intensivt arbetet tillsammans med Archus Arkitekter och Archus partners i stort sett hela maj månad, har planen för Spelhagen kommit så långt att beslut om samråd är fattat. Mycket intressant projekt som kommer att öppna en ny front mot vattnet för hela centrala Nyköping. 

Arbetet med de bygglovsbefriade åtgärderna i Oxelösund är ganska så nära sitt slut. En ny koncept skickas nu, i slutet på juni och sen hoppas jag att det behandlas i nämnden till hösten. Det har varit ett nöje att åka runt i Oxelösund och inventera dessa vackra hus som förtjänar att uppmärksammas.

Våren 2017 (februari-maj)

Kvarteret vitsippan 12 i Katrineholm går sin gilla gång, det är inte bråttom med detaljplanen men vi har genomfört en Kulturmiljöanalys som är i stort sett klar. En mycket rolig del av uppdraget. Planhandlingarna kommer efter, det är bra att ha fått insyn i områdets bakgrund innan man reglerar i plan, man gör viktiga upptäckter. 

En plan i Nyköping är på gång, kanske kan det bli samråd under sommaren.

Utredning om vilka värden skulle motivera en reglering av Attefallsåtgärder i Oxelösund är på gång. Fotograferingsväder har inte riktigt infunnit sig. Vissa utvärderingar måste göras på plats och helst dokumenteras på bild. 

alla dessa projekt är så i sin linda att jag kan inte publicera några bilder ännu.

Januari 2017

Inga uppdrag är för små, de kräver alla tid och omsorg. Så nu gäller det att koncentrera sig på de pågående och få de klara.

Vi har möjlighet att sprida de över tiden alldeles lagom för att se efter nya spännande uppdrag.

Vi ser över miljölednings- och kvalitetskontroller också. I mars 2017 ska vi vara klara med några uppdrag samt översynen.

September-december 2016

Arbetet med bygglov i Oxelösunds kommun avslutades formellt den 31 oktober. Jag har dock några få ärenden som jag har fått möjlighet att avsluta, eftersom de hållit på ett tag och jag är mest insatt. Någon liten detaljplaneändring blir förmodligen av snart, arbetet med Kv Vitsippan kommer att få mera fart under våren, det bestämde vi i oktober. 

Just nu är det två projekt om reglering av bygglovbefriade åtgärder och av kolonilottsområden.

Inlärning är alltid kul och jag ska lära mig att arbeta med Q-gis. Det känns spännande som alltid med nya program.

Vi får se vad våren för med sig. Några anbud är inlämnade. Avtal med Nyköping förlängt.

Augusti 2016

Arbetet med stöd av bygglovfunktionen i Oxelösund fortsätter en bit in i hösten. I vår verksamhetsplanering ingår att fasa av det arbetet med att hantera några nya projekt, detaljplaner eller stöd av verksamheter inom Stads- och Samhällsbyggnad.

Närmast kommer vi att vara lediga i början på september, för att sedan inleda höstsäsongen, alltid med mycket aktivitet kring detaljplaner.

Maj-Juli 2016

Tiden går fort när man har roligt och vi fortsätter med Oxelösunds bygglov och har nu lyckats få ut Adamstorp på samråd under sommaren. 

Spännande att se i augusti vilken respons förslaget får. 

http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/detaljplanering/pagaende-dp---samrad/ljungsbro---adamstorp-14/

Kvarteret Skeppsbyggaren, som planen på fastigheten Barken 1 heter, är under försäljning nu.  

https://www.riksbyggen.se/ny-bostad/aktuella-projekt/sodermanland/skeppsbyggaren/

Arbete med Vitsippan 12 återupptar vi mot sensommaren, utredningar av olika slag pågår. Under 4e. kvartalet förväntas vi ta fram Samrådshandlingar.

http://www.katrineholm.se/Global/SBF/Plan/Detaljplaner/20160615_p%C3%A5g%C3%A5ende%20planer.pdf

Vi kommer att krydda sommaren med lite ledighet, men vi är nåbara under tiden, det går alltid att skriva eller ringa.

April 2016

Adamstorp i Linköping kommer att få fart nu igen, det känns bra om vi kan ha samråd snart. Ett härligt område lär det bli.

Barken 1 i Nyköping är nu på väg till antagande, vi ser fram emot byggande som kan vara värt ett studiebesök.

Fortsättning följer med bygglov i Oxelösund, i vilket fall fram till sista juni.

Februari - Mars 2016

Vi är tillbaka i Oxelösund och arbetar med bygglov. Nu är det väldigt roligt, när det börjar bli fler även om erfarenhetsbanken måste byggas upp. Det är mycket kvar att göra där och det är alltid trevligt att kunna bidra i den mån man kan. En kustkommun som Oxelösund har många ärenden som berör strandskydd och det är en utmaning att ta sig an de nya rutinerna för prövning och överprövning. Parallellt med det gör vi detaljplaner åt andra kommuner, lika intressant som alltid oavsett planens egenskaper eller därför att varje plan är speciell.

Barken 1 är ute för granskning nu.  

Januari 2016

Nu har vi tagit lite ledigt. Fram till den 18 januari är kontoret obemannat. Vi njuter av sol och hav, väldigt skönt. Med nya krafter tillbaka den 18 januari som sagt. 

December 2015

Denna månad avslutar jag mitt åtagande i Oxelösund och jobbar på med planer som Adamstorp i Linköping, Barken 1 i Nyköping och några till som är på väg. Det blir en härlig början på det nya året, särskilt som det första vi ska göra är att semestra i två veckor. Vi kör hårt fram till jul och sedan......

Vi åker på välförtjänt semester i början på januari, det verkar som att vi fortsätter i Oxelösund, eventuellt. Upphandling pågår... Planen i Adamstorp kommer inte ut på samråd ännu och Barken 1 i Nyköping är ute just nu

Imorgon har vi startmöte för en ny detaljplan i Katrineholm. 

Strandskydd 

På sistone har det varit ändringar och skapande av rutiner för hantering av Strandskydd, för dispenser och upphävande. kommunerna har huvudrollen och det gäller att få ihop information inför Länsstyrelsens beslut om eventuell överprövning. Här kommer en länk till information från Strandskyddsdelegationen.

http://strandskydd.onlineacademy.se/external/player/view/542

Maj-November 2015

Snart är året slut och vi kan lugnt påstå att vi har haft att göra.

Om vi rekapitulerar från maj i år så blev det åter Oxelösund och bygglov och fortsättning på vårt stadsarkitekttjänst i Vingåker. uppdraget i vingåker tar slut nu till årsskiftet så vi ska försöka få material till granskning av detaljplanen Ålsätter, som är det enda större uppdraget där. Vingåker är på god väg att få dit en planarkitekt som kommunen verkligen behöver. Det är glädjande att se att det blir en ändring där och att planering ingår mera stadigt som ett kontinuerligt arbete. Då har vi gjort nytta!

Planen för Stensötan 4  i Nyköping är redan klar, blev antagen i oktober och Ulrika Räddningsstation i Linköping är på väg till antagande.

En liten plan för Ankaret 8 i Oxelösund har hunnit bli klar och just nu är Barken 1 i Nyköping, vid Brandholmen, på väg ut till samråd. Där kommer det att byggas ca 25 ny bostäder, ett trevligt projekt som avrundar bebyggelsen i Brandholmen och länkar området kring Stadsfjärden.

I september har de vi två veckors semester i Villa Joyosa, en liten stad norr om Alicante och Söder om Benidorm. Mycket lugnt och vänligt ställe, med en fantastisk strandpromenad och väldigt utvecklade tillgänglighetsåtgärder i de allmänna platserna vid kusten. Där har under historisk tid funnits termala bad, en stor fiskeby som idag är gamla staden, idag finns det lättillgängliga stränder och plats för lek.

När semestern var slut så återtog vi bygglov i Oxelösund med nya krafter, deras bemanning håller på att stabilisera sig nu, vilket är glädjande, även om det troligen blir slut för våra uppdrag där blir det bättre service för befolkningen. Vi jobbar där till sista december.

Detaljplanen för Adamstorp i Ljungsbro är så smått på gång och nu tar vi fram ett förslag till samrådshandlingar.

Det är en spännande tomt, mellan Motala ström och Göta kanal.

December är kort och känns som att den är tecknad nu. 

Maj 2015

Detaljplanen för Stensötan 4 är ute på samråd nu. En liten detaljplan för en nyetablering på Idbäckens område.

http://kartor.nykoping.se/pdf/custom/detaljplaner_pdf/P15-13.pdf

Äntligen har Östhammars kommuns Översiktsplan, ÖP 2015, kommit ut på samråd!

Del 2 och MKB är de delarna vi har medverkat i.

Länk till Del 2 - Utvecklingskärnor OBS! Den tar tid att öppna (men det är värt!)

Detta var ett riktigt stadsutvecklingsuppdrag i små orter som har så gamla anor att ta vara på!

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/oversiktsplan/op-del-2-utvecklingskarnor--hogupplost.pdf

MKB som vi skrev tillsammans med Structor Nyköping finns med som bilaga 1

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/oversiktsplan/mkb-bilaga-1.pdf

Julen 2014-Våren 2015

Det har rullat på bra. Jag har nu lämnat Buskhyttans Detaljplan bakom mig, efter framställda granskningshandlingar, som troligen görs om till en viss grad. Arbete med bygglov i Oxelösund avslutades tidigt under våren, då en ny handläggare kom till kommunen. En liten detaljplan vid Idbäcken i Nyköping dök då upp och några ganska enkla planer i Linköping. Vingåkers uppdrag löper och ett arbete med en detaljplan för Fritidshusområde Ålsätter ska drivas. En miniplan i Oxelösund åt en privat fastighetsägare och stöd åt bygglov igen. Det rör sig mycket i Sörmland!

                                                                                                                         

December 2014

Mycket har hunnit hända under hösten. Så mycket att vi inte skrivit ner i brist på tid. Som sagt var, bygglov i Oxelösund sedan september, mer av Vingåker där jag deltar i den löpande verksamheten som Stadsarkitekt och under tiden även tagit fram Granskningshandlingarna på detaljplanen för Buskhyttan eller Marviksstrand. Snart blir det lite ledighet då Julen är nästan här! Östhammar har ännu inte gått ut på samråd med sin översiktsplan. Jag får vänta tills det sker. Vill gärna se hur slutprodukten ser ut.

November 2014

Weekend i Karlstad, besök till Lars Lerins museum och Värmlands museum. Sveriges Arkitekters Södermanlands pris för God Arkitektur delades ut den 22 november. Det var Alpha - Nyköpings Högstadieskola som fick det. Prisutdelningsceremoni och visning mitt på dagen. Start med planarbetet inför granskning av planen i Buskhyttan.

  

             

Oktober 2014

En dag om strandskydd i Eskilstuna, Länsstyrelsen ordnade. Snabbvisit till nya torget. En av turerna till Stockholm sträckte sig till Artipelag, med en imponerande utställning av mycket aktuell konst som kommer att målas över.

September 2014

En månad till stor del i ledighetens tecken, halva månaden vid Spaniens södra kust, med behagligt värme, utsökt mat och goda viner. Kvällspromenader på jakt efter någon trevlig restaurang med havsutsikt. Vä tillbaka i Sverige startade arbetet med stöd av bygglovhandläggning i Oxelösund. Alltid kul att komma tillbaka till de platser där man har jobbat tidigare, man känner sig lite som hemma. 

Augusti 2014

Den har månaden startade vi med att framställa handlingar inför antagande av detaljplanen för fd Baggetorps skola. Sedan ska vi skrapa ihop en bra presentation för politikerna som ska besluta om ÖP 2015 för Östhammars kommun, om den delen vi har kunnat bidra med, "Utvecklingskärnorna" eller tätorterna. Spännande att höra hur de ser på materialet. Så det lär bli andra halvan av augusti som vi kan ta ledigt. Vi har att göra och då får semestern vänta. Inget särskilt inbokat utom de två första veckorna i september.

Det är mycket man skulle vilja läsa, men det får bara bli tunna böcker när vi kommer till skönlitteratur. Spelreglerna av Jonas Karlsson var mycket intressant, en förändring av perspektivet. Och så ska man lära sig något nytt varje år. Så jag kursar SketchUp på distans. 

Juli 2014

Nu är det sommar och det borde vara ledighet som väntar, men det får just vänta med någon sammanhängande ledighet. Jag sammanställer material om de fem tätorterna jag inventerade och analyserade i Östhammars kommun och nu är detaljplanen för Buskhyttan 2:7 ute på samråd, går att läsa på denna länk http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Arno18/Buskhyttan-27-mfl-Marviksstrand/

Den 25 juni levererade vi en redigerbar MKB för Östhammars kommuns översiktsplan och beslut om samråd kommer troligen att fattas i början på hösten.

Tjänstgöring som Stadsarkitekt i Vingåkers kommun fortsätter enligt avtal. En detaljplan för fd. Baggetorps skola är ute på samråd just nu och en kort redovisning kan läsas via denna länk. Om allt rullar på kommer det att bi antagen redan i augusti. 

Troligen blir det leverans om Tätorterna i Östhammar i slutet på denna månad och sedan blir det ledigt!!!!

Kanske något anbud borde skrivas trots allt, några upphandlingar väntar vi på också...

Juni 2014

Ser ut att sjuda av aktivitet den månaden med. Nu är det MKB för Översiktsplan 2015 i Östhammar, och med Structor Nyköping som underkonsult. Roligt, vi satsar på slutleverans inför samrådet den 25 juni.

Våren 2014

Det var länge sedan!

Och mycket arbetsintensiv vår har det varit och nu går i samma höga takt in i sommarperioden.

Utöver stadsutvecklingsarbetet i Östhammar med spännande samarbete inom den kommunala organisationen och framtagande av de fem efterfrågade utvecklingsplanerna, satte arbetet med Stadsarkitekttjänster i Vingåker igång. Där är det mycket smått och gott som behöver insatser. Och om vi tänker framåtsyftande kan vi göra mycket för att lyfta de vackra orterna som finns i kommunen. och så äntligen kunde vi bita i ett projekt i Nyköping. Beställaren är inte kommunen i det här fallet, det har varit tunnsådd därifrån. Men en byggherre som vill utveckla ett område som minst sagt är full av utmaningar. Så nu satsar vi på samrådshandlingar innan sommaren.

Nu har den första leveransen av utvecklingsplanerna skett, men de är inte granskade i kommunen ännu. Mycket material levererades vid påsk

December 2013 - Januari 2014

Arbetet med stadsutveckling fortsätter! Många intressanta möten och workshops med de som verkligen kan platserna, de som bor och verkar där. Att lyssna på dem, att försöka fläta samman förslag som ligger i linje med deras önskemål och vardagliga gärning, att väcka frågor om stadens väsen och den så efterfrågade "attraktiviteten", det är väldigt spännande. Och att möta så många människor med ett gemensamt mål är imponerande. Och eftersom samtalet är bra, är genomförandet säkrad! Nu börjar t.o.m. viss kartmaterial ta form.

 

      

Oktober - november 2013

Mycket spännande uppdrag, i en kommun som vill satsa på att studera och utveckla sina stadsmiljöer. Fem tätorter ska studeras och dokumenteras från utvecklingssynvinkel. Uppdraget är sammanflätad med den kommunomfattande översiktsplanen. Drömuppdraget, stadsutveckling!

 

  

Oktober 2013

Studieresan till Florens blev mycket lyckad! Fantastiskt väder och all den goda maten och dryck som Toscana kan erbjuda. Långa promenader och mycket fotografering, och så förstås några av de nästan obligatoriska muséer. En stor besvikelse dock att så mycket är stängt eller otillgänglig av någon anledning. Exempelvis Biblioteca Laurentiana var stängd för "ny utställning". Ingen smidighet alls gällande sånt. Så 10 dagar räckte egentligen inte för att se allt vi ville se, vilket ger anledning till en ny resa och fördjupning. Siena, San Gimignano och Chianti-distriktet hann vi dock med.

 

September 2013

Just nu läser jag, på min fritid: Restaureringskonstens historia, en mycket intressant bok av Fredric Bedoire. Och så välskrivet!

Och Järnvägsutredningen för Ostlänken på arbetstid. Jag har redan levererat till kommunen en sammanställning av konsekvenser för en kort sträcka inom Nyköpings kommun. Hur roligt som helst att sätta sig in i ett okänd projekt.

 

Ser fram emot att flyga till Florens och vara där några dagar, så mycket man vill se! Eventuellt lite Siena, Pisa och Lucca. Vi får se hur mycket vi hinner.