Kontaktuppgifter

SC Arkitektur och Planering AB

Vår postadress är:     Love almqvists väg 4A - 11253 -Stockholm

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00

Nyköpingshus mittemot vårt kontor

 

Det var en gång då vi hade stora rum och stora bord. Vi behöver färre och färre papper och mindre bord blir bra. Nu har vi modernare datorer på kontoret och mindre plats för papper.

                            foton: Monica de Santa Cruz