Detaljplaner, PBL-juridik

Lite om Strandskydd, direkt från Strandskyddsdelegationen:

http://strandskydd.onlineacademy.se/external/player/view/542

Ett litet urval av detaljplaner

Nu är detaljplanen för Västra Hamnen i Nyköping ute på samråd till den 3 september 2017

http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Arno17/Vastra-Hamnsidan/

I Linköping tog vi fram några små planer. I den senaste (ca 60 bostäder) arbetade vi från en ny struktur och drev fram planen till samrådet, för Adamstorp 1:4, i Ljungsbro.

Nu driver kommunen vidare fram till granskning och antagande.

I Nyköping gjorde vi planen för fastigheten Barken 1, som Riksbyggen bygger med stadsvillor och radhus.

De håller på att byggas redan, Ett vackert strandnära (och centrumnära) område.

En snabbt framtagen detaljplan för omvandling av skola till särskilt boende i Baggetorp tog vi fram inom våra tjänster åt Vingåkers kommun.

Och bidrog till framtagande av en rätt så diskuterad och komplicerad plan för fritidshusområde Ålsätter, som tyvärr verkar ha stannat av.

Det är ett fantastiskt vackert och känsligt område som förtjänar att regleras med förnuft.

Illustration för Detaljplan för Ostkustbanans dubbelspår genom Gamla Uppsala - Tzeling Liao

Plankarta Detaljplan för bostäder, vårdboende och

förskola i kvarteret Lusthuset i Linköping

Detaljplan för bostäder och förskola i Vimanshäll, Linköping

Femöre 2C - Antagandehandling - anpassningar var nödvändiga utan ny utställning.

...och många fler detaljplaner.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00